Països

On puc fer la Gestació Subrogada?GESTLIFE realitza programes en tots els països on la gestació subrogada és legal i s'ofereixen les garanties necessàries. D'aquesta manera no estem obligats a oferir-li l'única destinació que tenim, com si fos una meravella, no injuriem als altres països, per la senzilla raó que no comptem amb ells entre els nostres programes. Des de GESTLIFE li aconsellem el programa que més s'ajusti a les seves necessitats, no perquè no tinguem una altra destinació per oferir-li.

En aquests moments es poden realitzar processos de gestació subrogada, amb totals garanties als següents països:


USA

És un dels països amb més experiència en els processos de gestació subrogada. No obstant això pel seu preu, és una de les destinacions que menys escullen els nostres pares, atès que hi ha altres destinacions que ofereixen les mateixes garanties a un preu inferior.


AVANTATGESINCONVENIENTS
S'obté una sentència judicial a nom dels dos pares comitents.La sentència ha de ser reconeguda posteriorment a Espanya.
Poden realitzar processos tot tipus de persones, independentment del seu estat civil, o condició sexual. (casats, parelles de fet, solters, solteres, parelles homosexuals).No existeix seguretat social, per tant totes les despeses mèdiques que puguin produir-se corren per compte de vostè.
No existeix un preu tancat. Si existeixen despeses extres, com a incubadora etc... Haurà de pagar-les disparant-se el cost del procés.
Existeix una manca de mares gestants, per la qual cosa el temps d'assignació d'una mare pot trigar de 8 mesos a un any.
L'agència li assigna una mare subrogada, però aquesta ha d'acceptar-los a vostès com a pares comitents.
El cost dels processos és un dels més cars del món. Un procés ve a costar entre 130.000 € i 150.000 euros, si no hi ha sorpreses.

RÚSSIA

És un país que fa més de 20 anys que realitza processos de gestació subrogada per a ciutadans estrangers. Les clíniques són de primer rang com a Europa.


AVANTATGESINCONVENIENT
Casats, parelles de fet, solteres. Els solters no estan explícitament reconeguts en la llei però tampoc ho tenen prohibit.No s'obté una sentència sinó una partida de naixement amb la postil·la de la Haya. El nen vindrà a nom del pare, havent de adoptar al nen la mare comitent, una vegada a Espanya. (Tràmit sense complicacions).
Cost netament inferior a USA.
Major proximitat (4 hores de vol).

GRÈCIA

A Grècia es desenvolupen legalment programes de gestació subrogada des del 2004. En 2015, la llei va ser modificada al juliol del 2014, ampliant als ciutadans estrangers la possibilitat de realitzar processos de gestació subrogada.


AVANTATGESINCONVENIENTS
Igual que als Estats Units, s'obté una sentència judicial, reconeguda per les nostres autoritats. La sentència es reconeguda per ser europea.Hi ha una gran escassetat de mares subrogades gregues, atès que exigeixen quantitats no concordes amb la llei. Això fa que sigui necessari emprar mares de Rússia o Ucraïna, que compleixen amb els límits que fixa la llei, evitant així la comissió d'un delicte.
Estem dins de l'espai Schengen, per la qual cosa a l'hora de desplaçar-nos amb el bebè no creuem fronteres.La mare comitent no pot tenir més de 50 anys.
És un país europeu, proper, semblant al nostre.La mare comitent ha de demostrar amb un certificat mèdic la seva impossibilitat de gestar, o que representa un greu risc per a la seva salut.
Els nens són inscrits en el consolat d'Espanya amb la partida de naixement i la sentència judicial. (Altres agències li diran que això no és cert, atès que Grècia s'ha convertit en un dur competidor per a les agències que comercialitzen USA, però el Consolat d'Espanya a Atenes ho garanteix).

UCRAÏNA


AVANTATGESINCONVENIENTS
Ofereixen programes a preu tancat que inclouen la majoria de les possibles contingències. En la gran majoria dels casos, no hi ha doncs despeses extres.No s'obté una sentència sinó un partida de naixement amb la postil·la de la Haya. El nen vindrà a nom del pare, la mare comitent ha d’adoptar al nen/a posteriorment a Espanya. (Tràmit sense complicacions).
El cost d'un procés és molt més reduït que a USA. La majoria de programes oscil·len entre els 50.000 i els 60.000 euros en total.Tan sols matrimonis heterosexuals casats.
GESTLIFE compta amb oficines i personal propi (13 persones) a Kiev, dedicats al control i seguiment dels processos.La mare comitent ha de demostrar amb un certificat mèdic la seva impossibilitat de gestar, o que representa un greu risc per a la seva salut.
Major proximitat: 3 hores i mitja de vol.

GEORGIA


AVANTATGESINCONVENIENTS
Més econòmic que USA.No s'obté una sentència sinó un partida de naixement amb la postil·la de la Haya. El nen/a vindrà a nom del pare, la mare comitent ha d’adoptar al nen/a posteriorment a Espanya. (Tràmit sense complicacions).
Major proximitat (4h de vol).No existeix consolat d'Espanya ni ambaixada a Geòrgia, per la qual cosa cal desplaçar-se a Turquia (Istanbul) per inscriure al nen en el registre consular.
Els preus són lleugerament superiors a Ucraïna.
No s'ofereixen programes tancats amb un nombre d'implantacions il·limitades com succeeix a Ucraïna.
Només matrimonis heterosexuals casats.
La mare comitent ha de demostrar amb un certificat mèdic la seva impossibilitat de gestar, o que representa un greu risc per a la seva salut.

KAZAKHSTAN


AVANTATGESINCONVENIENTS
Cost netament inferior a USA.No s'obté una sentència sinó un partida de naixement amb la postil·la de la Haya. El nen vindrà a nom del pare, la mare comitent ha d’adoptar al nen/a posteriorment a Espanya. (Tramit sense complicacions).
Major proximitat (5h de vol).Només matrimonis heterosexuals casats.
Cost superior a Ucraïna i Geòrgia.
No ofereixen programes a preu tancat amb número d'implantacions il·limitades.
La mare comitent ha de demostrar amb un certificat mèdic la seva impossibilitat de gestar, o que representa un greu risc per a la seva salut.

CANADÀ

Canadà és una destinació que apareix i desapareix dels fòrums de gestació subrogada. És un país on la gestació subrogada és NO COMERCIAL, és a dir, altruista. La mare subrogada no pot rebre una compensació pel fet en si de gestar per compte de vostè/és. Ha de fer-ho de forma altruista. Qualsevol retribució en aquest sentit, està penada amb penes de presó. Així mateix està prohibida la intermediació pel que no existeixen les clàssiques agències a l'ús, i això dificulta enormement un seguiment eficaç del procés.


AVANTATGESINCONVENIENTS
S'obté una sentència judicial a nom dels dos pares comitents.La sentència ha de ser reconeguda posteriorment a Espanya.
La gestació subrogada a Canadà és altruista, és a dir, la mare no pot percebre compensació per haver gestat. Això dificulta molt aconseguir mares.
Està prohibida, amb penes de presó, la intermediació, i la publicitat de qualsevol tipus, fins i tot entre particulars.
Poden realitzar processos tot tipus de persones, independentment del seu estat civil, o condició sexual. (casats, parelles de fet, solters, solteres, parelles homosexuals).No existeix seguretat social, per tant totes les despeses mèdiques que puguin produir-se corren per compte de vostè.
No existeix un preu tancat. Si existeixen despeses extres, com a incubadora, etc... Haurà vostè de pagar-los, disparar-se així el cost del procés.
Existeix una manca de mares gestants, per la qual cosa el temps d'assignació d'una mare pot trigar de 12 a 18 mesos.
Quan aconsegueixi una mare subrogada, aquesta ha d'acceptar-los a vostès com a pares comitents.
El cost dels processos és molt semblant al d'USA. Un procés ve a costar entre 130.000 € i 150.000 euros, si no hi ha sorpreses.

PAÏSOS TANCATS


Al llarg dels últims anys, diversos països han tancat les seves portes, bé sigui a determinats col·lectius, o de forma general. En aquests moments, estan vetats per a la gestació subrogada a ciutadans estrangers Mèxic, Tailàndia, Nepal. Si alguna agència els hi ofereix una d'aquestes destinacions, abandoni immediatament perquè en aquests països, els ciutadans estrangers, no poden realitzar processos de gestació subrogada, sota greus penes de presó.

A Mèxic, es va prohibir la participació de pares estrangers en els processos iniciats des del 15 de gener de 2016. Els processos iniciats anteriorment a aquesta data han seguit el seu curs.


ALTRES PAÏSOS EUROPEUS


REGNE UNIT, PORTUGAL, BÈLGICA, XIPRE, TXÈQUIA, són països on periòdicament se sent alguna cosa sobre gestació subrogada. Uns, ho tenen regulat solament per a ciutadans residents del país, o bé no tenen cap regulació, per la qual cosa no es regeixen per una llei de gestació subrogada, sinó pel seu propi codi civil i lleis corresponents.
REGNE UNIT: Només per a britànics.
PORTUGAL: No ha desenvolupat encara la llei (que es troba en procés), però tot apunta al fet que serà gestació subrogada altruista (sense retribució per a la mare gestant), i solament per a ciutadans portuguesos.
BÈLGICA: Manca de legislació, per la qual cosa evidentment el nen que neix allí és belga.
XIPRE: està prohibit actualment.
TXÈQUIA: Algunes agències els seus processos de fertilitat en aquest país, fent néixer als nens en tercers països. A Txèquia no hi ha una legislació que permeti la gestació subrogada pel que una vegada no movem en el terreny de les llacunes legals, i les ombres.


ALTRES PAÏSOS QUE “SONEN”


Periòdicament apareixen en els fòrums de gestació subrogada, noves destinacions on aparentment es pot realitzar la gestació subrogada. Es tracta de països, més o menys tercermundistes, on senzillament no existeix legislació sobre aquest tema. Ni a favor, ni en contra, perquè la medicina avança més ràpidament que la llei. Així va succeir a Tailàndia, o Nepal que durant un breu període de temps es van convertir en l’“oasi” per determinats pares que no reunien els requisits exigits en altres països. Aquests països van acabar prohibint la gestació subrogada a estrangers, i introduint penes importants de presó en els seus respectius codis penals, per a aquells estrangers que infringissin la llei. Actualment s'ha posat de moda CAMBODJA, o VIETNAM, però tots dos països manquen de legislació sobre aquest tema. En aquests països, es desenvolupen processos, fins que les autoritats ho descobreixen, i acaben legislant en contra. Per tant hem d'aconsellar-los ferventment que no escoltin proposicions d'aquest tipus, que els portarien a una terra sense la més mínima garantia legal, i amb enormes riscos legals per a la seva persona.